MANGANÉS Mn


El manganès és un oligoelement, és considera't un element químic Essencial per a Totes les formes de vida.
S'ha comprovat que el manganès te un paper tant estructural com enzimàtic.

És present a diferents enzims, destacant el superòxid dismutasa de manganès (Mn-SOD), que catalitza la dismutació de superòxids, O 2 -, la Mn-catalasa, que catalitza la dismutació de peròxid d'Hidrogen, H2O2, aixi com en la concavanila A (de la família de les lectines), on el manganès té un paper estructural.

En Humans, el manganès s'absorbeix en l'intestí prim, acabant la major part en el fetge, d'on és reparteix a diferents Parts de l'Organisme.
Abundància i Obtenció [edita]
És el Dotze element mes abundant en l'escorça terrestre i està ampliament distribuït.
És Troba en centenars de minerals, encara que DADES DE L una dotzena te interès industrial. destaquen: pirolusita (MnO2), psilomelana (MnO2 • H2O), manganita (MnO (OH)), braunita (3Mn2O3 • MnSiO3), rodonita (MnSiO3), rodocrosita (MnCO3), hübnerita (MnWO4), etc. També S'ha Trobat a nòduls marins, on el CONTINGUT en manganès oscil entre un 15 i un 30%, i on seria possible extraure'l.
Els Països amb majors Jaciments de minerals de manganès són Sud-àfrica, Ucraïna, Bolívia i Xina.
El metall s'obté per Reducció dels òxids amb alumini, i el ferromanganès s'obté también reduint Els òxids de ferro i manganès AMB Carboni.