Vanadi Va ·

El vanadi és un element essencial en alguns organismes.

En humans no està demostrada la seva essencialitat, encara que existeixen compostos de vanadi que imiten i potencien l'activitat de la insulina.

Es troba en alguns enzims en distints éssers vius.

Per exemple, en les haloperoxidasses (generalment bromoperoxidasses) d'algunes algues, que redueixen peròxids i al mateix temps halogenen un substrat orgànic Les ascídies (uns organismes marins de la família dels tunicats) emmagatzemen altes concentracions de vanadi, al voltant d'un milió de vegades més altes que l'aigua que els envolta, trobant-se en una molècula anomenada hemovanadina.

En aquests organismes el vanadi s'emmagatzema en unes cèl lules anomenades vanadocits. També acumula altes concentracions de vanadi el fong amanita muscaria.

Es forma un complex amb un lligant ionòfor anomenat amavadina. La pols metàl.lic és pirofòric, i els compostos de vanadi haurien de ser considerats com altament tòxics. La seva inhalació pot causar càncer de pulmó. L'Administració de Seguretat i Salut Ocupacional (OSHA) ha establert un límit d'exposició per la pols de pentòxid de vanadi de 0,05 mg/m3, i de 0,1 mg/m3 per al gas de pentòxid de vanadi en l'aire del lloc de treball per a una jornada de 8 hores, 40 hores a la setmana. L'Institut Nacional de Salut i Seguretat Ocupacional (NIOSH) recomana que ha de considerar perillós per a la salut i la vida un nivell de 35 mg/m3 de vanadi. Aquest nivell es correspon al qual pot causar problemes permanents de salut o mort.